Значення слова

Іменник
гребля
дамба
загата
матка

Дієслово
перегороджувати греблею
затримувати

Множина

Іменник dam у множині: dams

Приклади вживання

arch-gravity dam — арочно-гравітаційна гребля
Glen Canyon Dam — Гребля Глен-Каньйон
Hoover Dam — Гребля Гувера
Beavers build dams. — Бобри будують греблі.
There is a small dam near Groningen. — Біля Гронінгена є невелика гребля.
Check dams require regular maintenance as typically temporary structures not designed to withstand long-term use. — Контрольні греблі вимагають регулярного обслуговування, оскільки, як правило, тимчасові споруди не розраховані на тривале використання.

Поділитись публікацією: