Значення слова

Іменник
дебати
суперечка
дискусія
полеміка

Дієслово
дискутувати
сперечатися
дебатувати
обговорювати

Множина

Іменник debate у множині: debates

Приклади вживання

debate chamber — дискусійна зала
political debates — політичні дебати
Commission on Presidential Debates — Комісія з президентських дебатів
There is no point in returning to this debate. — Немає сенсу повертатися до цієї дискусії.
There were three initially planned scheduled debates. — Спочатку було заплановано три дебати.
It has become customary for the candidates to engage in a debate. — Стало звичним, що кандидати вступають у дебати.
This style of debate commonly centers on three main contentions. — Цей стиль дебатів зазвичай зосереджується на трьох основних суперечках.
The topics discussed in the debate are often the most controversial issues of the time. — Теми, які обговорюються в дебатах, часто є найбільш суперечливими питаннями часу.
The death penalty in the United States remains a contentious issue that is hotly debated. — Смертна кара в Сполучених Штатах залишається спірним питанням, яке викликає гострі дискусії.

Поділитись публікацією: