Значення слова

Іменник
обман
шахрайство

Множина

Іменник deception у множині: deceptions

Приклади вживання

intentional deception — навмисний обман
There is no bluffing or other deception. — Тут немає блефу чи іншого обману.
How can I name it? It’s deception! — Як я можу це назвати? Це обман!
They are masters of deception. — Вони майстри обману.
He is just a victim of deception. — Він просто жертва обману.
This is just another form of deception. — Це просто ще одна форма обману.
She is known for her critique of the use of deception in psychological research. — Вона відома своєю критикою використання обману в психологічних дослідженнях.
This was used by British intelligence as part of a deception campaign during the Second World War. — Це було використано британською розвідкою в рамках кампанії обману під час Другої світової війни.

Поділитись публікацією: