Значення слова

Прикметник
рішучий
вирішальний
остаточний
сповнений рішучості
переконливий

Приклади вживання

They should take more decisive measures. — Вони повинні вжити більш рішучих заходів.
It was a decisive battle. — Це була вирішальна битва.
It’s a decisive moment for them. — Для них це вирішальний момент.
The British won a decisive victory at the Siege of Seringapatam. — Британці здобули вирішальну перемогу в облозі Серінгапатама.

Поділитись публікацією: