Значення слова

Дієслово
зменшуватися
нахилятися
спускатися вниз
занепадати
схилятися

Іменник
зниження
спад
зменшення
занепад
кінець
схил

Приклади вживання

population decline — депопуляція
The decline of Romanticism during this time was associated with multiple processes, including social and political changes and the spread of nationalism. — Занепад романтизму протягом цього часу був пов’язаний з численними процесами, включно з соціальними та політичними змінами та поширенням націоналізму.
Pagans believed that the recent decline of Rome had been caused by the neglect of the ancestral traditions. — Язичники вважали, що недавній занепад Риму був спричинений нехтуванням традицій предків.

Поділитись публікацією: