Значення слова

Дієслово
присвятити
присвячувати
посвячувати
надписувати

Приклади вживання

I dedicate my film to my family. — Свій фільм я присвячую своїй родині.
I’m not ready to dedicate my life to it. — Я не готовий присвятити цьому своє життя.
Robert dedicated himself to work. — Роберт присвятив себе роботі.
Martin dedicated his life to serving other people. — Мартін присвятив своє життя служінню іншим людям.
I decided to dedicate all my time to it. — Я вирішив присвятити цьому весь свій час.
A monk may be a person who decides to dedicate their life to serving other people and serving God. — Монахом може бути людина, яка вирішила присвятити своє життя служінню іншим людям і Богу.
He decided to cancel his plans and dedicate his life to his faith. — Він вирішив скасувати свої плани і присвятити життя вірі.
Mormons dedicate significant time and resources to serving in their churches. — Мормони приділяють багато часу та ресурсів служінню у своїх церквах.
Who did he dedicate this award to? — Кому він присвятив цю нагороду?

Поділитись публікацією: