Значення слова

Іменник
самовідданість
присвячення
посвячення

Приклади вживання

The dedication is on the page next after the main title page of the book. — Присвячення розташоване на наступній сторінці після титульної сторінки книги.
It’s a demonstration of dedication to someone or something. — Це демонстрація відданості комусь чи чомусь.

Поділитись публікацією: