Значення слова

Прислівник
глибоко
серйозно

Приклади вживання

I’m deeply grateful to you. — Я глибоко тобі вдячний.
Maria deeply regrets what she said. — Марія глибоко шкодує про сказане.
Her mother was deeply hurt by these remarks. — Її матір дуже образили ці зауваження.
I was deeply shocked by this news. — Я був глибоко шокований цією новиною.
Her mother is a deeply religious person. — Її мати — глибоко віруюча людина.
It is deeply integrated into the NATO alliance. — Вона глибоко інтегрована в альянс НАТО.
They’re deeply kind, loving, good people. — Вони глибоко добрі, люблячі, хороші люди.
Her mother was deeply moved by this accident. — Її мати була глибоко зворушена цим нещасним випадком.
They want to develop new methods to break through a deeply echeloned defense. — Вони хочуть розробити нові методи прориву глибоко ешелонованої оборони.

Поділитись публікацією: