Значення слова

Іменник
дефіцит
нестаток
нестача

Множина

Іменник deficit у множині: deficits

Приклади вживання

attention deficit hyperactivity disorder — синдром дефіциту уваги з гіперактивністю
budget deficit — бюджетний дефіцит
Our government needs to borrow funds to finance the deficit. — Нашому уряду потрібно позичати кошти для фінансування дефіциту.
This country imports much more goods than it exports, so it has a trade deficit. — Ця країна імпортує набагато більше товарів, ніж експортує, тому має торговий дефіцит.
The balance of trade of the United States moved into a substantial deficit from the late 1990s, especially with China and other Asian countries. — Торговельний баланс Сполучених Штатів з кінця 1990-х років став значним дефіцитом, особливо з Китаєм та іншими країнами Азії.
The deficit was projected to be $29.4 billion for the fiscal year 2016–2017. — Прогнозувалося, що дефіцит складе 29,4 млрд доларів США на 2016-2017 фінансовий рік.
The issue of trade deficits can be complex. — Питання торгового дефіциту може бути складним.

Поділитись публікацією: