Ступені порівняння в англійській мові

Ступені порівняння в англійській мові

Прикметники в англійській мові можуть мати три ступені порівняння: звичайний (the Positive Degree), вищий (the Comparative Degree) та найвищий (the Superlative Degree).

Ступені порівняння ми використовуємо для того, аби порівняти різні речі між собою. Наприклад, коли хочемо сказати, що груша більш солодка, ніж яблуко, а автомобіль марки Porsche швидший за «Таврію».

Вищий та найвищий ступені порівняння в англійській мові утворюються двома способами: а) додаванням суфіксів або б) за допомогою спеціальних слів.

Утворення ступенів порівняння додаванням суфіксів

Для односкладових слів та двоскладових слів, що закінчуються на -le, -y, -er, -ow, ступені порівняння утворюються за допомогою додавання суфіксів:

  • -er для вищого ступеня,
  • -est для найвищого ступеня.

Приклади:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
cold
(холодний)
colder
(холодніше)
coldest
(найхолодніший)
fast
(швидкий)
faster
(швидше)
fastest
(найшвидший)
old
(старий)
older
(старіше)
oldest
(найстаріший)
safe
(безпечний)
safer
(безпечніше)
safest
(найбезпечніший)
sweet
(солодкий)
sweeter
(солодше)
sweetest
(найсолодший)
tall
(високий)
taller
(вище)
tallest
(найвищий)

При додаванні суфіксів потрібно дотримуватися таких правил:

1) Якщо односкладовий прикметник закінчується на одну приголосну, перед якою стоїть короткий голосний звук, при додаванні суфікса остання приголосна подвоюється:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
big
(великий)
bigger
(більше)
biggest
(найбільший)
flat
(плаский)
flatter
(пласкіше)
flattest
(найпласкіший)
hot
(гарячий)
hotter
(гарячіше)
hottest
(найгарячіший)

2) Якщо прикметник закінчується на -y, при додаванні суфікса -y замінюється на -i:

Звичайний
ступінь
Вищий ступіньНайвищий
ступінь
dirty
(брудний)
dirtier
(брудніше)
dirtiest
(найбрудніший)
dry
(сухий)
drier
(сухіше)
driest
(найсухіший)
happy
(щасливий)
happier
(щасливіше)
happiest
(найщасливіший)
heavy
(важкий)
heavier
(важче)
heaviest
(найважчий)
noisy
(галасливий)
noisier
(галасливіше)
noisiest
(найгаласливіший)

Але з цього правила є виняток:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
grey
(сірій)
greyer
(сіріше)
greyest
(найсіріший)

3) Якщо прикметник закінчується на -e, вона опускається у разі додавання суфіксів -er чи -est:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
large
(великий)
larger
(більше)
largest
(найбільший)
simple
(простий)
simpler
(простіше)
simplest
(найпростіший)
white
(білий)
whiter
(біліше)
whitest
(найбіліший)

Приклади речень:

Pears are sweeter than apples. — Груші солодші за яблука.
That car is older than this one. — Та машина старіша за цю.
My book is lighter than yours. — Моя книжка легша, ніж твоя.
Peter is the heaviest player on their team. — Пітер найважчий гравець в їхній команді.
My granny runs faster than you. — Моя бабця бігає швидше, ніж ти.

Утворення ступенів порівняння за допомогою спеціальних слів

Цей спосіб використовується для утворення ступенів порівняння для більшості двоскладових та усіх багатоскладових слів.

До прикметника додається:

  • more для вищого ступеня,
  • most для найвищого ступеня.

Приклади:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
beautiful
(красивий)
more beautiful
(красивіше)
most beautiful
(найкрасивіший)
dangerous
(небезпечний)
more dangerous
(небезпечніше)
most dangerous
(найнебезпечніший)
spontaneous
(спонтанний)
more spontaneous
(більш спонтанний)
most spontaneous
(найбільш спонтанний)
stupid
(дурний)
more stupid
(дурніше)
most stupid
(найдурніший)

Приклади речень:

My task is more difficult than yours. — Моє завдання складніше твого.
It’s the most beautiful city in the world. — Це найкрасивіше місто у світі.
Donald is the most arrogant person in the United States. — Дональд найпихатіша людина у Сполучених Штатах.
He is the most dangerous player in their team. — Він найнебезпечніший гравець в їхній команді.
That’s the most stupid answer I’ve ever heard. — Це найдурніша відповідь, яку я коли-небудь чув.

Коли ми хочемо сказати, що якась річ гірша за іншу, вживаємо такі слова:

  • less для вищого ступеня,
  • least для найвищого ступеня.

Приклади:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
difficult
(важкий)
less difficult
(менш важкий)
least difficult
(найменш важкий)
generous
(щедрий)
less generous
(менш щедрий)
least generous
(найменш щедрий)
harmful
(шкідливий)
less harmful
(менш шкідливий)
least harmful
(найменш шкідливий)
important
(важливий)
less important
(менш важливий)
least important
(найменш важливий)

Приклади речень:

He is the least generous person in our company. — Він найменш щедра людина в нашій компанії.
He is the least intelligent person in the world. — Він найменш розумна людина у світі.
Which of the following fats is least harmful for heart? — Який із наведених жирів найменш шкідливий для серця?

Винятки з правил

Прикметники, утворення ступенів порівняння яких відбувається не за загальними правилами:

Звичайний
ступінь
Вищий
ступінь
Найвищий
ступінь
bad
(поганий)
worse
(гірше)
worst
(найгірший)
good
(хороший)
better
(краще)
best
(найкращий)
little
(маленький)
less
(менше)
least
(найменший)
much, many
(багато)
more
(більше)
most
(найбільший)

Приклади речень:

This seat is better than that one. — Це місце краще, ніж те.
What is the worst thing you’ve ever done? — Якою є найгірша річ, яку ви коли-небудь робили?
You’ve chosen the worst possible option. — Ти вибрав найгірший варіант із можливих.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: arrogant, bad, beautiful, best, better, big, city, cold, company, dangerous, difficult, dry, fast, fat, flat, harmful, heart, heavy, hot, intelligent, least, less, more, noisy, old, option, player, possible, safe, simple, spontaneous, stupid, tall, task, thing, world.

Поділитись публікацією: