Значення слова

Іменник
божество
божественність

Приклади вживання

creator deity — Бог-творець
solar deity — сонячне божество
Theism is the belief in the existence of one or more deities. — Теїзм — це віра в існування одного або декількох божеств.
Deities depicted with horns or antlers are found in many different religions across the world. — Божества, зображені з рогами, зустрічаються у багатьох різних релігіях по всьому світу.
Such deities are present in many cultures. — Такі божества присутні в багатьох культурах.

Поділитись публікацією: