Значення слова

Іменник
дельта
трикутник

Множина

Іменник delta у множині: deltas

Приклади вживання

the Nile Delta — Дельта Нілу
River deltas are important in human civilization, as they are major agricultural production centers and population centers. — Дельти річок мають важливе значення в людській цивілізації, оскільки є основними центрами сільськогосподарського виробництва та місцями поселення.
From north to south, the delta is approximately 160 km in length. — Довжина дельти з півночі на південь становить приблизно 160 км.
The delta was a major constituent of Lower Egypt, and there are many archaeological sites in and around the delta. — Дельта була основною складовою Нижнього Єгипту, і в дельті та навколо неї є багато археологічних пам’яток.
Alexandria is the largest city in the delta with an estimated population of more than 4.5 million. — Олександрія — найбільше місто в дельті з населенням понад 4,5 мільйона чоловік.
The Ganges Delta in India and Bangladesh is the largest delta in the world. — Дельта Гангу в Індії та Бангладеш є найбільшою дельтою в світі.

Поділитись публікацією: