Значення слова

Іменник
демонстрація
маніфестація
показ
вияв

Множина

Іменник demonstration у множині: demonstrations

Приклади вживання

anti-racist demonstration — антирасистська демонстрація
demonstration sport — показовий вид спорту
political demonstration — політична демонстрація
technology demonstration — технологічна демонстрація
The demonstrations were peaceful. — Демонстрації були мирними.
The Blue Angels is a flight demonstration squadron of the United States Navy. — Blue Angels — демонстраційна льотна ескадрилья ВМС США.
It was the longest-lasting political demonstration in Estonia. — Це була найдовша політична демонстрація в Естонії.
The Olympics have often included one or more demonstration sports, normally to promote a local sport from the host country. — Олімпійські ігри часто включали один або кілька показових видів спорту, як правило, для популяризації місцевого виду спорту з країни перебування.
The event began in 1997 as a demonstration against the increasing commercialization of culture and public life. — Захід розпочався у 1997 році як демонстрація проти дедалі більшої комерціалізації культури та суспільного життя.

Поділитись публікацією: