Значення слова

Прикметник
щільний
густий
тупий
дурний
глибокий
компактний

Приклади вживання

dense graph — щільний граф (термін у математиці)
They have a dense coarse coat that protects them from the weather and from vermin. — Вони мають щільну грубу шерсть, яка захищає їх від негоди та від паразитів.
Their undercoat is dense and provides excellent weather resistance. — Підшерсток у них щільний і забезпечує чудову стійкість до погодних умов.
This dense water then flows into the ocean basins. — Ця щільна вода потім стікає в басейни океану.
It is a dense, compact, strongly aromatic shrub with egg-shaped leaves and mauve to violet flowers with yellow streaks, arranged in leaf axils near the ends of branchlets. — Це щільний, компактний, чагарник з сильним ароматом і з яйцеподібним листям та ліловими або фіолетовими квітками з жовтими прожилками, розташованими в пазухах листків біля кінців гілок.

Поділитись публікацією: