Значення слова

Дієслово
залежати
розраховувати
покладатися
очікувати рішення
одержувати допомогу

Приклади вживання

depend on — залежати від
What does it depend on? — Від чого це залежить?
What did it depend on? — Від чого це залежало?
What will it depend on? — Від чого це буде залежати?
Who does it depend on? — Від кого це залежить?
What does success depend on? — Від чого залежить успіх?
What do our results depend on? — Від чого залежать наші результати?
This result depends on you. — Цей результат залежить від вас.
Your success depends on you now. — Ваш успіх залежить від вас зараз.
It all depends on you. — Все залежить від вас.
The size and duration will depend on the location and conditions. — Розмір та тривалість залежатимуть від місця та умов.
Symptoms depend on where in the body the infection occurs. — Симптоми залежать від того, де в організмі відбувається зараження.

Поділитись публікацією: