Значення слова

Дієслово
описувати
змальовувати
зображати
характеризувати
окреслювати
накреслити

Приклади вживання

Please describe yourself. — Будь ласка, опишіть себе.
They then describe what it is they have experienced. — Потім вони описують, що саме вони пережили.
The following equations describe the dipole magnetic field. — Наступні рівняння описують дипольне магнітне поле.
She described his appearance. — Вона описала його зовнішність.

Поділитись публікацією: