Значення слова

Іменник
пустеля
глушина
заслуга
щось нудне

Дієслово
залишати
кидати
дезертирувати

Прикметник
пустельний
покинутий
безлюдний
голий

Множина

Іменник desert у множині: deserts

Приклади вживання

desert climate — аридний клімат
volcanic desert — вулканічна пустеля
The African continent has beautiful deserts. — На Африканському континенті є прекрасні пустелі.
The deserts in this country are huge. — Пустелі в цій країні величезні.
This desert is dangerous. — Ця пустеля небезпечна.
It’s the largest hot desert in the world. — Це найбільша гаряча пустеля у світі.
Plants and animals living in the desert need special adaptations to survive in the harsh environment. — Рослини і тварини, що живуть у пустелі, потребують спеціальних пристосувань, щоб вижити в суворих умовах.

Слово desert у статтях

Поділитись публікацією: