Значення слова

Дієслово
заслуговувати

Приклади вживання

You deserve to win. — Ви заслуговуєте на перемогу.
You deserve this praise. — Ви заслуговуєте на цю похвалу.
What have I done to deserve it? — Що я зробив, щоб заслужити це?
He doesn’t deserve it. — Він цього не заслуговує.
Does he deserve love? — Чи заслуговує він на любов?
You’ll get what you’ve deserved. — Ви отримаєте те, що заслужили.
Everyone deserves a second chance. — Кожен заслуговує на другий шанс.
Our coach says that their team doesn’t deserve this trophy. — Наш тренер каже, що їхня команда не заслуговує на цей трофей.
These people don’t believe they deserve their success or luck. — Ці люди не вірять, що заслуговують на свій успіх чи удачу.

Поділитись публікацією: