Значення слова

Прикметник
спроектований
розроблений
спланований
призначений
навмисний

Дієслово
минулий час від design

Приклади вживання

Many works of art are claimed to have been designed using the golden ratio. — Стверджується, що багато творів мистецтва були розроблені із застосуванням золотого перетину.
Burj Khalifa was designed by Adrian Smith. — Бурдж-Халіфа був розроблений Адріаном Смітом.
It is also designed to withstand a magnitude 8 earthquake. — Він також спроектований так, щоб витримувати землетруси магнутудою до 8 білів.
Whether gardens are designed by a professional or an amateur, certain principles form the basis of effective garden design, resulting in the creation of gardens to meet the needs, goals, and desires of the users or owners of the gardens. — Незалежно від того, чи розроблені сади професіоналами чи любителями, певні принципи лежать в основі ефективного дизайну саду, в результаті чого створюються сади для задоволення потреб, цілей та бажань користувачів або власників садів.

Поділитись публікацією: