Значення слова

Дієслово
утримувати
відлякувати
стримувати
відмовляти

Приклади вживання

He told her how to deter a robber. — Він розповів їй, як відлякати грабіжника.
It’s used to deter aggressive bears. — Він застосовується для відлякування агресивних ведмедів.
Administration officials described it as a way to deter illegal immigration. — Представники адміністрації описали це як спосіб стримування нелегальної імміграції.
The measures have been used since the 1990s to deter terrorism and other threats. — Заходи застосовуються з 1990-х років для стримування тероризму та інших загроз.

Поділитись публікацією: