Значення слова

Прикметник
руйнівний
спустошуючий

Приклади вживання

It was a devastating earthquake. — Це був руйнівний землетрус.
He uncovers the truth about the Holodomor, the devastating famine in Ukraine in which millions died. — Він розкриває правду про Голодомор, спустошуючий голод в Україні, під час якого загинули мільйони людей.
However, the party suffered a devastating loss in the 2011 general election, losing 23 seats in the National Assembly. — Однак партія зазнала нищівної втрати на загальних виборах 2011 року, втративши 23 місця в Національних зборах.

Ступені порівняння до слова devastating

  • more devastating — більш руйнівний
  • the most devastating — найбільш руйнівний

Приклади речень:

It is hard to imagine anything more devastating for humanity than a nuclear war. — Важко уявити щось більш руйнівне для людства, ніж ядерна війна.
One of the most devastating typhoons that hit the Philippines in 2013 was Typhoon Haiyan. — Одним з найбільш руйнівних тайфунів, який вразив Філіппіни в 2013 році, був Тайфун Хайян.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: