Значення слова

Дієслово
розробляти
винайти
вигадувати
придумувати
заповідати

Іменник
заповіт

Приклади вживання

devise a plan — розробити план
devise a strategy — розробити стратегію
An attacker can devise ways to interact with the server directly. — Зловмисник може розробити способи безпосередньої взаємодії з сервером.
The initial ISBN identification format was devised in 1967. — Початковий формат ідентифікації ISBN був розроблений в 1967 році.
Our marketers devise strategies for future growth. — Наші маркетологи розробляють стратегії майбутнього зростання.
She was the first to devise the theory of machine-independent programming languages. — Вона була першою, хто розробив теорію машинно-незалежних мов програмування.

Слово devise у статтях

Поділитись публікацією: