Різниця між dictionary, vocabulary та glossary

Різниця між dictionary, vocabulary та glossary

В англійській мові є три слова, які в тій чи іншій мірі відповідають українському «словник»: dictionary, vocabulary та glossary. Але вони насправді означають зовсім різні речі, тож їх не варто плутати.

Значення цих слів:

  • Dictionary — словник. Це список слів якоїсь мови з наведеними варіантами їхнього перекладу, вимови, використання тощо. Зазвичай слова впорядковані в алфавітному або тематичному порядку. Наприклад, англо-український словник або іспансько-український.
  • Vocabulary — словниковий запас людини. Тобто це уся та кількість слів якоїсь мови, яку знає людина. Якщо ви знаєте 2000 слів англійською, це і є ваш словниковий запас.
  • Glossary — глосарій. Це список визначень до групи слів (часто застарілих або маловідомих), що відносяться до певної області знань. Глосарій зазвичай розміщується в кінці книжки, у якій зустрічаються наведені в ньому слова.

Приклади речень із цими словами

Dictionary:

I couldn’t find the word in the dictionary. — Я не міг знайти цього слова у словнику.
Dictionaries of idioms and slang are common in most cultures. — Словники ідіом та сленгу поширені в більшості культур.
There are many online dictionaries accessible via the Internet. — Існує багато онлайн-словників, доступних через Інтернет.

Vocabulary:

His English vocabulary is very limited. — Його словниковий запас англійської дуже обмежений.
Our vocabulary grows throughout our entire life. — Наш словниковий запас збільшується протягом усього нашого життя.
A person can have a large vocabulary or a small vocabulary. — Людина може мати великий або маленький словниковий запас.

Glossary:

This glossary covers terms found in the psychiatric literature. — Цей глосарій охоплює терміни, що містяться у психіатричній літературі.
Most of the terms listed in Wikipedia glossaries are already defined and explained within Wikipedia itself. — Більшість термінів, наведених у глосаріях Вікіпедії, вже визначені та пояснені в самій Вікіпедії.
This glossary of botanical terms is a list of definitions of terms and concepts relevant to botany and plants in general. — Цей глосарій ботанічних термінів — це перелік визначень термінів та понять, що стосуються ботаніки та рослин у цілому.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: accessible, already, botanical, botany, common, concept, cover, culture, define, entire, explain, find, found, general, grow, idiom, large, life, limited, list, literature, plant, psychiatric, relevant, slang, small, term, via, within.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: