Значення слова

Іменник
словник

Множина

Іменник dictionary у множині: dictionaries

Приклади вживання

electronic dictionary — електронний словник
English-Ukrainian dictionary — англійсько-український словник
historical dictionary — історичний словник
to use a dictionary — користуватися словником
to look up a word in a dictionary — шукати слово у словнику
the Oxford English Dictionary — Оксфордський словник англійської мови
translation dictionary — перекладний словник
rhyming dictionary — римівник, словник рим
Do you have a specialized dictionary? — В тебе є спеціалізований словник?

Див. також: Різниця між dictionary, vocabulary та glossary.

Поділитись публікацією: