Значення слова

Прислівник
інакше
по-іншому
по-різному

Приклади вживання

Different people spend their days differently. — Різні люди по-різному проводять свій день.
What should we have done differently? — Що ми мали зробити інакше?
We look at the same things differently. — Ми по-різному дивимось на одні й ті ж речі.
The boundaries may be drawn slightly differently. — Межі можуть бути окреслені дещо інакше.
Those two systems use the letters differently. — Ці дві системи використовують букви по-різному.
For this reason, different sources can often describe the same mineral differently. — З цієї причини різні джерела часто можуть по-різному описувати один і той самий мінерал.

Поділитись публікацією: