Значення слова

Прикметник
важкий
тяжкий
складний
скрутний
нелегкий
вимогливий

Приклади вживання

difficult situation — складна ситуація
It’s difficult. — Це складно.
It’s difficult to say. — Важко сказати.
It’s a difficult thing to do. — Це важко зробити.
It’s a difficult question to answer. — На це питання важко відповісти.
It was difficult for her. — Для неї це було важко.
The work seems difficult. — Робота здається складною.
This type of injury can be difficult to detect. — Цей тип пошкодження буває важко виявити.

Ступені порівняння до слова difficult

  • less difficult — менш складний
  • the least difficult — найменш складний
  • more difficult — складніший
  • the most difficult — найскладніший

Приклади речень:

There are some less difficult versions. — Є кілька менш складних версій.
The most difficult position is the catcher, while the least difficult is first base. — Найскладніша позиція — кетчер, а найменш складна — перша база.
This stain is more difficult to remove than that one. — Цю пляму складніше видалити, ніж ту.
Now we are at the most difficult section of the route. — Тепер ми знаходимось на найскладнішому відрізку маршруту.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: