Значення слова

Іменник
старанність
ретельність
уважне ставлення
увага

Приклади вживання

Due Diligence — належна сумлінність
insufficient diligence — недостатня старанність
I like her diligence and perseverance. — Мені подобається її старанність і наполегливість.
Diligence is an integral part of all Buddhist teaching. — Старанність є невід’ємною частиною всього буддійського вчення.
Seven Capital Virtues became identified as chastity, temperance, charity, diligence, patience, kindness, and humility. — Сім основних чеснот стали визначати як цнотливість, поміркованість, милосердя, старанність, терпіння, доброту та смирення.

Поділитись публікацією: