Значення слова

Прислівник
прямо
безпосередньо
точно
одразу
повністю
напряму
як тільки

Приклади вживання

I’m not saying it directly. — Я не кажу це прямо.
He was the first directly elected mayor in the United Kingdom. — Він був першим напряму обраним мером у Сполученому Королівстві.
Open letters can also be addressed directly to a group rather than any individual. — Відкриті листи також можуть бути адресовані безпосередньо групі, а не будь-якій окремій особі.

Поділитись публікацією: