Значення слова

Прикметник
неблагополучний
знедолений

Приклади вживання

He grew up in a disadvantaged family. — Він виріс у неблагополучній родині.
They are disadvantaged children. — Вони є неблагополучними дітьми.
She was an English actress who opened and ran a home for disadvantaged children. — Вона була англійською актрисою, яка відкрила та керувала будинком для знедолених дітей.

Поділитись публікацією: