Значення слова

Дієслово
розходитися в думках
бути незгодним
суперечити
сваритися
розходитися

Приклади вживання

I disagree with him. — Я з ним не згоден.
Respectfully, I have to disagree… — При всій повазі, я мушу не погодитися…
Scholars disagree about when the Ten Commandments were recorded and by whom. — Вчені сперечаються щодо того, коли і ким були записані Десять заповідей.
I fundamentally disagree with you about this. — Я принципово не згоден з вами щодо цього.
If the other person disagrees, it’s fine. — Якщо інша людина не погоджується, це добре.

Поділитись публікацією: