Значення слова

Дієслово
зникнути
зникати
пропадати
розсіюватися

Приклади вживання

He knows how to disappear completely and never be found. — Він знає, як зникнути повністю і ніколи не бути знайденим.
My fear disappears. — Мій страх зникає.
They disappeared mysteriously. — Вони загадково зникли.
Calculations suggest that physical information could permanently disappear in a black hole. — Розрахунки говорять про те, що фізична інформація може назавжди зникнути в чорній дірі.
Switching between this program and two or three different apps, for example, causes the document to disappear totally. — Наприклад, перемикання між цією програмою та двома-трьома різними програмами призводить до повного зникнення документа.

Поділитись публікацією: