Значення слова

Дієслово
розрізняти
розгледіти
розпізнавати
бачити
відрізняти
помітити

Приклади вживання

He has a unique ability to discern the nature of people. — Він має унікальну здатність розпізнавати природу людей.
The demarcation line between them is difficult to discern. — Демаркаційну лінію між ними важко розрізнити.
The legends and myths surrounding events in his life are difficult to discern from facts. — Легенди та міфи навколо подій у його житті важко розрізнити від фактів.

Поділитись публікацією: