Значення слова

Іменник
невідповідність
незгода
протиріччя
розбіжність

Приклади вживання

This difference is known as the statistical discrepancy. — Ця різниця відома як статистична розбіжність.
The discrepancy is zero. — Розбіжність дорівнює нулю.
There is some discrepancy in reports. — У звітах є певні розбіжності.

Поділитись посиланням: