Значення слова

Іменник
невідповідність
незгода
протиріччя
розбіжність

Множина

Іменник discrepancy у множині: discrepancies

Приклади вживання

This difference is known as the statistical discrepancy. — Ця різниця відома як статистична розбіжність.
The discrepancy is zero. — Розбіжність дорівнює нулю.
There is some discrepancy in reports. — У звітах є певні розбіжності.
As a result, you may see some discrepancies in your performance data during this period. — У результаті ви можете побачити деякі розбіжності в даних про ефективність протягом цього періоду.

Поділитись публікацією: