Значення слова

Дієслово
обговорювати
дискутувати

Приклади вживання

We usually discuss this kind of things. — Ми зазвичай обговорюємо подібні речі.
We discuss it quite frequently. — Ми обговорюємо це доволі часто.
We had to discuss it. — Довелося це обговорити.
We’ll have to discuss it. — Нам доведеться це обговорити.
Let’s discuss it a little later! — Давайте обговоримо це трохи пізніше!
They discuss everything from sports to politics. — Вони обговорюють все — від спорту до політики.
Do you want to discuss it? — Ви хочете це обговорити?

Поділитись публікацією: