Значення слова

Іменник
зневага
нехтування

Дієслово
зневажати
нехтувати
вважати нижче за свою гідність

Приклади вживання

It was the nonverbal expression of disdain. — Це було невербальне вираження зневаги.
He had disdain for bourgeois values. — Він зневажав буржуазні цінності.
I wanted to express my disdain for the referee’s decision. — Я хотів висловити свою зневагу до рішення арбітра.

Поділитись публікацією: