Значення слова

Дієслово
розсіювати
розсіюватися
марнувати
марно витрачати
прогуляти
розважатися
вести розпусний спосіб життя

Приклади вживання

When the transmitter is switched off, these charges dissipate. — Коли передавач вимкнено, ці заряди розсіюються.
It can dissipate heat without damage to the conductor or its insulation. — Він може розсіювати тепло без пошкодження провідника або його ізоляції.
Unlike a resistor, an ideal capacitor does not dissipate energy, although real-life capacitors do dissipate a small amount. — На відміну від резистора, ідеальний конденсатор не розсіює енергію, хоча реальні конденсатори розсіюють невелику кількість.

Поділитись публікацією: