Значення слова

Іменник
відстань
дистанція
відрізок
дальність
перспектива
стриманість

Дієслово
віддаляти
залишати позаду себе

Множина

Іменник distance у множині: distances

Приклади вживання

distance learning, distance education — дистанційне навчання
social distance — соціальна дистанція
the Euclidean distance — Евклідова відстань
We saw the light in the distance. — Ми побачили світло вдалині.
It was a long distance. — Це була велика відстань.
We covered a longer distance. — Ми подолали більшу відстань.
What’s the distance between these elements? — Яка відстань між цими елементами?
What’s the distance between this tree and the building? — Яка відстань між цим деревом і будівлею?
His theory assumed that gravitation acts instantaneously, regardless of distance. — Його теорія припускала, що гравітація діє миттєво, незалежно від відстані.
We need to know the distance from the center of Earth to the center of the Moon. — Нам потрібно знати відстань від центру Землі до центру Місяця.

Поділитись публікацією: