Значення слова

Іменник
канава
рів
рівчак
кювет
траншея

Дієслово
рити канаву
обкапувати ровом
пускати під укіс

Множина

Іменник ditch у множині: ditches

Приклади вживання

He fell into the ditch. — Він упав у кювет.
He ordered them to dig a ditch. — Він наказав їм вирити рів.
How deep is the ditch? — Наскільки глибокий рів?
The soldiers are digging a ditch. — Солдати копають рів.
Drainage ditches play major roles in agriculture throughout the world. — Дренажні канави відіграють важливу роль у сільському господарстві у всьому світі.
The Dyke Ditch is the longest artificial ditch in the Upper Harz in central Germany. — Ров Дайк — найдовший штучний рів у Верхньому Гарці в центральній Німеччині.
It comprises a roughly circular ditch, segmented by several causeways which cross it. — Він являє собою приблизно круглий рів, розділений кількома дамбами, які перетинають його.

Поділитись публікацією: