Значення слова

Дієслово
ділити
ділитися
розділяти
поділити
ділитися
відділяти
градуювати
поділяти

Іменник
поділ
вододіл

Приклади вживання

the Continental Divide of the Americas — Континентальний американський вододіл
digital divide — цифрова нерівність
divide and rule, divide and conquer — розділяй і володарюй
Michigan is divided into 83 counties. — Мічиган розділений на 83 округи.
In Western astrology, the zodiac is divided into twelve signs. — У західній астрології зодіак поділяється на дванадцять знаків.
Our group was divided into three parts. — Наша група була розділена на три частини.

Слово divide у статтях

Поділитись публікацією: