Значення слова

Іменник
ділення
розподіл
відділення
дивізіон
частина
класифікація
розбіжність
виборчий округ
ділянка

Приклади вживання

cell division — поділ клітини
division by two — ділення на два
division by zero — ділення на нуль
division of labor — поділ праці
division sign — знак ділення
the Football League First Division — Перший дивізіон Футбольної Ліги
Division is one of the four basic operations of arithmetic. — Ділення — одна з чотирьох основних операцій арифметики.
A faculty is a division within a university or college comprising one subject area or a group of related subject areas. — Факультет — це підрозділ університету чи коледжу, що складається з однієї предметної області або групи суміжних предметних областей.

Слово division у статтях

Поділитись публікацією: