Значення слова

Іменник
барабан
барабанна перетинка
барабанний бій

Дієслово
барабанити
вистукувати
вдовбувати

Множина

Іменник drum у множині: drums

Приклади вживання

drum and bass — драм-енд-бейс
drum brake — барабанне гальмо
drum machine — драм-машина
drum magazine — барабанний магазин
drum set — ударна установка
drum up — зазивати, скликати
goblet drum — кубкоподібний барабан
snare drum — малий барабан
A drum is a musical instrument. — Барабан — це музичний інструмент.
Can you play the drum? — Ви вмієте грати на барабані?

Див. також Назви музичних інструментів англійською мовою

Поділитись публікацією: