Значення слова

Прикметник
герцогський

Приклади вживання

He has a ducal title. — Він має герцогський титул
If he succeeds to the grand ducal throne, he will reign as Guillaume V. — Якщо він успадкує герцогський трон, він буде правити як Гійом V.
During World War II the grand ducal family left Luxembourg shortly before the arrival of Nazi troops. — Під час Другої світової війни велика герцогська родина залишила Люксембург незадовго до приходу нацистських військ.
This ducal palace was burnt down by rioters in 1831 and left as a ruin for over 40 years. — Цей герцогський палац був спалений бунтівниками в 1831 році і залишився в руїнах на понад 40 років.
The ducal house consisted of all male-line descendants of John Ernest IV, Duke of Saxe-Coburg-Saalfeld legitimately born of an equal marriage, males and females (the latter until their marriage), their wives in equal and authorized marriages, and their widows until remarriage. — Герцогський дім складався з усіх нащадків Іоанна Ернеста IV, герцога Саксен-Кобург-Заальфельдського по чоловічій лінії, законно народжених у рівному шлюбі, чоловіків і жінок (останні до одруження), їхніх дружин у рівних і дозволених шлюбах та їхніх вдови до повторного заміжжя.

Поділитись публікацією: