Значення слова

Іменник
дюна

Множина

Іменник dune у множині: dunes

Приклади вживання

Have you seen those dunes? — Ви бачили ці дюни?
This dune is over 300m high. — Висота цієї дюни перевищує 300 метрів.
The dynamic action of wind and water can sometimes cause dunes to drift, which can have serious consequences. — Динамічна дія вітру та води іноді може викликати дрейф дюн, що може мати серйозні наслідки.
In most cases, the dunes are important in protecting the land against potential ravages by storm waves from the sea. — У більшості випадків дюни є важливими для захисту землі від потенційного руйнування штормовими хвилями з моря.
Some coastal dunes have been completely altered by urbanization. — Деякі прибережні дюни були повністю змінені урбанізацією.
Dune ecosystems are extremely difficult places for plants to survive. — Екосистеми дюн — надзвичайно важкі місця для виживання рослин.

Поділитись публікацією: