Значення слова

Іменник
тривалість
довгість

Множина

Іменник duration у множині: durations

Приклади вживання

duration neglect — нехтування тривалістю
flight duration — тривалість польоту
What was the call duration? — Якою була тривалість дзвінка?
Under the Convention, the duration of copyright depends on the length of the author’s life. — Відповідно до Конвенції, тривалість авторського права залежить від тривалості життя автора.
It’s the difference between the duration of assets and liabilities held by a financial entity. — Це різниця між тривалістю активів та зобов’язань, якими володіє фінансова організація.
The duration of action of a drug is the length of time that particular drug is effective. — Тривалість дії ліків — це тривалість дії певного препарату.
The time kept by a sundial varies by time of year, meaning that seconds, minutes and every other division of time is a different duration at different times of the year. — Час,який показує сонячний годинник, змінюється в залежності від пори року, тобто секунди, хвилини та кожен інший поділ часу мають різну тривалість у різні пори року.

Поділитись публікацією: