Значення слова

Прийменник
протягом
під час

Приклади вживання

during the day — протягом дня
during pregnancy — під час вагітності
We didn’t speak during the dinner. — Ми не розмовляли під час вечері.
Sweden maintained its policy of neutrality during World War II. — Швеція дотримувалася своєї політики нейтралітету під час Другої світової війни.
During the COVID-19 pandemic, human rights violations including censorship, discrimination, xenophobia were reported from different parts of the world. — Під час пандемії COVID-19 з різних частин світу повідомлялося про порушення прав людини, включаючи цензуру, дискримінацію, ксенофобію.

Слово during у статтях

Поділитись публікацією: