Значення слова

Іменник
обов’язок
зобов’язання
повинність
чергування
борг
військова повинність

Множина

Іменник duty у множині: duties

Приклади вживання

Call of Duty — «Поклик Обов’язку» (назва комп’ютерної гри)
duty free — безмитний
It’s my duty. — Це мій обов’язок.
I’m on duty today. — Я сьогодні чергую.
It was my duty to do it. — Це був мій обов’язок зробити це.
Who is on duty today? — Хто сьогодні чергує?
Duty is a philosophical and legal concept. — Обов’язок — це філософсько-правове поняття.

Поділитись публікацією: