Значення слова

Іменник
карлик
гном
карликова рослина
карликова тварина

Прикметник
карликовий

Дієслово
припиняти розвиток
зупинятися у рості

Множина

Іменник dwarf у множині: dwarfs

Приклади вживання

dwarf planet — карликова планета
dwarf star — карликова зоря
white dwarf — білий карлик (зоря низької світності)
Remains of dwarf elephants have been found in many places. — Залишки карликових слонів були знайдені в багатьох місцях.
Dwarfs in folklore are usually described as old men with long beards. — Карлики у фольклорі зазвичай описуються як літні люди з довгими бородами.

Поділитись публікацією: