Значення слова

Прислівник
раніше

Приклади вживання

as I noted earlier — як я зазначив раніше
the earlier stages of human evolution — більш ранні етапи еволюції людини

Поділитись публікацією: