Значення слова

Іменник
земля
ґрунт
суша
країна

Дієслово
зариватися в землю
заганяти в нору
закопувати
заземляти
обкопувати

Множина

Іменник earth у множині: earths

Приклади вживання

Earth Day — День Землі
Earth is the third planet from the Sun. — Земля — третя планета від сонця.
The three major constituents of Earth’s atmosphere are nitrogen, oxygen, and argon. — Три основні складові атмосфери Землі – азот, кисень і аргон.
The shape of Earth is nearly spherical. — Форма Землі майже сферична.
He’s sure that Earth is flat. — Він впевнений, що Земля пласка.

Поділитись публікацією: