Значення слова

Дієслово
підслуховувати

Іменник
капання

Приклади вживання

It can be used to eavesdrop. — Його можна використовувати для підслуховування.
A bug was discovered in this app that allowed users to eavesdrop on other users without their knowledge. — У цій програмі було виявлено помилку, яка дозволяла користувачам підслуховувати інших користувачів без їхнього відома.
It was relatively easy to eavesdrop on analog cordless phone conversations. — Було порівняно легко прослуховувати аналогові бездротові телефонні розмови.
Jack employs a spy to eavesdrop and see where Maria is going next. — Джек наймає шпигуна, щоб підслухати і подивитися, куди Марія збирається далі.
There have also been concerns that hackers may be able to remotely turn on the microphone or webcam on a smart TV, being able to eavesdrop on private conversations. — Також були побоювання, що хакери можуть дистанційно вмикати мікрофон або веб-камеру на смарт-телевізорі, маючи змогу підслуховувати приватні розмови.

Поділитись публікацією: